Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach projektu szkoła otrzymała wsparcie na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.  Na ostatnich zajęciach uczniowie drukowali ozdoby choinkowe.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. […]

Dyżur wakacyjny przedszkola

Do pobrania: karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola w Woli Radłowskiej Zarządzenie nr 77.2022 Burmistrza Radłowa z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów

Wszystkie Kolory Świata

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele           Placówka włączyła się w realizację  przedsięwzięcia „Wszystkie Kolory Świata”. Zadaniem uczniów było uszycie szmacianych laleczek. Każdy twórca laleczki wybierał kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, określając jej kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszcza w „akcie urodzenia”. Efekt prac przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Uczniowie wykonali 33 […]

Przewiń na górę