Ozdoby wielkanocne – druk 3D

Odczuwając już magię Świąt Wielkanocnych uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Radłowskiej postanowili wykorzystać nowoczesne wyposażenie pracowni informatycznej uzyskane w ramach inicjatywy edukacyjnej Labolatoria Przyszłości i stworzyć ozdoby świąteczne w druku 3D. Wraz z nauczycielem wybrali odpowiedni wzór i przygotowali wydruk. Chociaż cały proces był dość czasochłonny, to młodzież z wielkim zainteresowaniem nadzorowała postępy wydruku. Efekt […]

Breloki do kluczy – druk 3D

Wraz z rozpoczęciem II semestru roku szkolnego 2022/2023 uczniowie VI klasy SP w Woli Radłowskiej ostro wzięli się do pracy na zajęciach informatycznych. Z wielkim zainteresowaniem wyszukiwali projektów, które później mogłyby być wydrukowane przy użyciu drukarki 3D. Ostatecznie wybór padł na breloczki, dzięki którym klucze do poszczególnych klas będą dobrze oznakowane. Młodzież wykazała się nie […]

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2023/2024

Przedszkole:1.  Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.2. Rodzice wyrażający chęć  uczęszczania dziecka  do przedszkola do którego uczęszcza  obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod […]

VI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Kryzi

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Tarnów oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej zapraszają Uczniów i Nauczycieli do udziału w VI Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Tadeusza Kryzi. Konkurs odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Radłowskiej. Szczegóły w regulaminie.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach projektu szkoła otrzymała wsparcie na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.  Na ostatnich zajęciach uczniowie drukowali ozdoby choinkowe.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. […]

Dyżur wakacyjny przedszkola

Do pobrania: karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola w Woli Radłowskiej Zarządzenie nr 77.2022 Burmistrza Radłowa z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów

Przewiń na górę