Mieć wyobraźnię miłosierdzia

Założenia Małopolskiego Projektu:
Mieć wyobraźnię miłosierdzia realizowanego w naszej szkole.

Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byś my dawali świadectwo miłosierdzia i nieśli pomoc ludziom potrzebującym.
Projekt ten jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenia w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i Jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalanie wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Szkolni Koordynatorzy Projektu:
p. Weronika Mostowy – Kuźniar, p. Andrzej Kosman

Cele Projektu:

uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących,
tworzenie w szkołach województwa małopolskiego podstaw wolontariatu,
ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dzięki pracy wkładanej w działania uczniowie kształtują zasady pracy grupowej, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Uświadamiają sobie, jak bardzo potrzebne jest zaangażowanie młodzieży w działania wolontaryjne. Ich dobrowolna praca przynosi pozytywne efekty i staje się przedmiotem radości adresatów i realizatorów Projektu. W naszych działaniach kierujemy się słowami Ojca św. Jana Pawła II, które wypowiedział na krakowskich Błoniach: Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo.

Społeczność szkolna realizowała Projekt: Mieć wyobraźnię miłosierdzia w następujących edycjach:

Edycja III
Nazwa Projektu: „Niestrudzeni w posłudze bliźnim”
realizowany w okresie od 13.03.2009 r. do 30.09.2009 r.
Edycja IV
Nazwa Projektu: Otwórz serce”

realizowany w okresie od 19.02.2010 r. do 30.09.2010 r.
Edycja V
Nazwa Projektu: Pomóż nam pomnażać dobro”

realizowany w okresie od 01.01.2011 r. do 17.10.2011 r.
Edycja VI
Nazwa Projektu: Dobrocią rozniecamy iskrę nadziei”

realizowany w okresie od 01.01.2012 r. do 30.10.012 r.
Edycja VII
Nazwa Projektu: Jestem człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi”
realizowany w okresie od 01.01.2013 r. do 30.10.2013 r.
Edycja VIII
Nazwa Projektu: Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba

realizowany w okresie od 01.09.2014 r. do 25.06.2015 r.

Sprawozdanie z działań zrealizowanych w ramach VIII Edycji Projektu, zostały docenione przez komisję rejonową Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie. Nasza grupa znalazła się w gronie 9 finalistów. Realizatorzy tego szlachetnego przedsięwzięcia przedstawili w auli Urzędu Wojewódzkiego przygotowaną inscenizację, obrazującą Projekt wraz z jego rezultatami.
Zdjęcia z inscenizacji obrazującej VIII Edycję Projektu wraz z jego rezultatami w auli Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie.

Edycja IX
Nazwa Projektu: Służyć bliźniemu to dawać siebie
realizowany w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r.

Hasło tegorocznego Projektu Służyć bliźniemu to dawać siebie ma na celu zwrócenie uwagi społecznoœci szkolnej i lokalnej na ludzi ubogich w duchu przesłania głoszonego przez św. Brata Alberta. W tym roku szczególną troską otaczamy dzieci, które mają utrudniony dostęp do edukacji. Właśnie im dedykowane jest wiele działań w ramach IX Edycji Projektu. Istotą naszej pracy jest wsparcie duchowe i finansowe potrzebujących.

W V i VI Edycji Małopolskiego Projektu: Mieć wyobraźnię miłosierdzia” otrzymaliśmy tytuł Laureata.
Wspomnienie tych wydarzeń:
V Edycja Projektu
Podsumowanie etapu rejonowego w Tarnowie

Małopolski Projekt Mieć wyobraźnię miłosierdzia w rejonie tarnowskim realizowały 52 zespoły szkolne. Wolontariusze Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej znaleźli się wśród 18 szkół, które zostały zaproszone do prezentacji swoich działań w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w czasie uroczystego spotkania podsumowującego etap rejonowy V edycji Projektu. W wydarzeniu wziął udział Wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela. Podczas uroczystości burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne i dyplomy, a wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami. Szkolny Projekt Pomóż nam pomnażać dobro był realizowany przez 20 uczniów. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: pani Weronika Mostowy-Kuźniar, pan Andrzej Kosman.

Uroczysta Gala w Filharmonii Krakowskiej

06 grudnia 2011 r. uczniowie wzięli udział w uroczystej gali podsumowującej Małopolski Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia. W uroczystości wzięli udział: Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz marszałek Małopolski Marek Sowa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Witold Latusek, Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran. Do Filharmonii Krakowskiej przybyli licznie przedstawiciele duchowieństwa, wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie, których Projekty zostały wyróżnione. Podczas uroczystości młodzież otrzymała dyplom laureata konkursu oraz bony towarowe na zakup artykułów spożywczych, książek i multimediów. Dodatkowym wyróżnieniem dla wolontariuszy była możliwość zaprezentowania inscenizacji przedstawiającej działania realizowane przez nich od 1 stycznia do 17 października 2011 r. w ramach przygotowanego przez nich Szkolnego Projektu. W realizację Projektu zaangażowało się ponad 200 szkół. Grupa z Woli Radłowskiej była jednym z pięciu zespołów zaproszonych do prezentacji swoich działań podczas uroczystej gali na deskach Filharmonii Krakowskiej.

VI Edycja Projektu
Podsumowanie etapu rejonowego w Tarnowie

Uczniowie naszej szkoły znaleźli się wśród 12 szkół licealnych i gimnazjalnych z powiatu tarnowskiego, które zostały zaproszone do prezentacji działań z Projektu w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie.
21 listopada w czasie uroczystego spotkania, podsumowującego etap rejonowy VI edycji Projektu uczestniczyli również dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pani Jadwiga Bieś, wiceburmistrz Miasta i Gminy Radłów pan Wiesław Armatys oraz kierownik Szkół i Przedszkoli pan Konrad Rudziński. Rezultaty swoich działań zawartych w Projekcie wolontariusze przedstawili w postaci inscenizacji nawiązującej do życia bł. Karoliny Kózkówny i prezentacji multimedialnej. Dzień wcześniej występ naszej młodzieży obejrzeli również rodzice i grono pedagogiczne. Podczas uroczystości burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne i dyplomy, a wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.
Szkolny Projekt: Dobrocią rozniecamy iskrę nadziei był realizowany przez 20 uczniów. Opiekę nad młodzieżą sprawował pan Andrzej Kosman, a honorowy Patronat nad Projektem objął burmistrz Miasta i Gminy Radłów pan Zbigniew Mączka.

Uroczysta Gala w Filharmonii Krakowskiej

W Filharmonii Krakowskiej odbyła uroczysta gala podsumowująca VI Edycję Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Uczestniczyli w niej również uczniowie Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej. W wydarzeniu wzięli udział kardynał Stanisław Dziwisz, marszałek Marek Sowa, członek zarządu Witold Latusek, małopolski wicekurator oświaty Grzegorz Baran, radni województwa oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież – uczniowie, których Projekty zostały wyróżnione.
Podczas uroczystości społeczność szkolna otrzymała po raz drugi tytuł laureata konkursu. W Projekt zaangażowało się 230 szkół z województwa małopolskiego. Wcześniej miały miejsce eliminacje rejonowe. Nasze działania zostały dostrzeżone i docenione przez komisję konkursową. Wolontariusze Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej znaleźli się wśród 12 szkół, które zostały zaproszone do prezentacji swoich działań w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Wszyscy uczestnicy Projektu uczniowie i koordynatorzy otrzymali nagrody książkowe a dyrektorzy szkół również podziękowania i listy gratulacyjne.

Przewiń na górę