Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. […]

Dyżur wakacyjny przedszkola

Do pobrania: karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola w Woli Radłowskiej Zarządzenie nr 77.2022 Burmistrza Radłowa z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów

Wszystkie Kolory Świata

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele           Placówka włączyła się w realizację  przedsięwzięcia „Wszystkie Kolory Świata”. Zadaniem uczniów było uszycie szmacianych laleczek. Każdy twórca laleczki wybierał kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, określając jej kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszcza w „akcie urodzenia”. Efekt prac przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Uczniowie wykonali 33 […]

Wsparcie od Grupy Azoty

Przekazanie sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej. Grupa Azoty wspiera szkoły. Tym razem na sportowo Grupa Azoty S.A. przekazała 21 szkołom podstawowym z powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego sprzęt sportowy na łączną kwotę ponad stu tysięcy złotych. To realizacja nowego programu z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, skierowanego na wspieranie aktywności sportowej wśród dzieci i […]

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2022/2023

Przedszkola:1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.2. Rodzice wyrażający chęć uczęszczania dziecka do przedszkola do którego uczęszcza obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod […]

Zmiana terminu konkursu recytatorskiego

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną oraz czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół organizatorzy V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Tadeusza Kryzi, pragną poinformować, iż jego harmonogram uległ zmianie. 10.03.2022 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń.15.03.2022 r. – Przesłuchanie Uczestników V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Tadeusza Kryzi. Jednocześnie informujemy, że jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie zmianie […]

Przewiń na górę