Sprawozdanie finansowe – BILANS

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki […]

Edukacja to moja przyszłość

Informacja o projekcie Nasza szkoła razem ze Szkołą Podstawową im. im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie,Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Zabawie, Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Akcji III Most w Przybysławicach, Niepubliczną Szkołą Podstawową w Biskupicach Radłowskich, Niepubliczną Szkołą Podstawową w Zdrochcu i Niepubliczną Szkołą Podstawową w Niwce realizuje projekt pt. „Edukacja to […]

Ozdoby wielkanocne – druk 3D

Odczuwając już magię Świąt Wielkanocnych uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Radłowskiej postanowili wykorzystać nowoczesne wyposażenie pracowni informatycznej uzyskane w ramach inicjatywy edukacyjnej Labolatoria Przyszłości i stworzyć ozdoby świąteczne w druku 3D. Wraz z nauczycielem wybrali odpowiedni wzór i przygotowali wydruk. Chociaż cały proces był dość czasochłonny, to młodzież z wielkim zainteresowaniem nadzorowała postępy wydruku. Efekt […]

Breloki do kluczy – druk 3D

Wraz z rozpoczęciem II semestru roku szkolnego 2022/2023 uczniowie VI klasy SP w Woli Radłowskiej ostro wzięli się do pracy na zajęciach informatycznych. Z wielkim zainteresowaniem wyszukiwali projektów, które później mogłyby być wydrukowane przy użyciu drukarki 3D. Ostatecznie wybór padł na breloczki, dzięki którym klucze do poszczególnych klas będą dobrze oznakowane. Młodzież wykazała się nie […]

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2023/2024

Przedszkole:1.  Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.2. Rodzice wyrażający chęć  uczęszczania dziecka  do przedszkola do którego uczęszcza  obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod […]

Przewiń na górę