Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2024/2025

Przedszkola: 1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.2. Rodzice wyrażający chęć uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego uczęszczało  obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane […]

Sprawozdanie finansowe – BILANS

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki […]

Edukacja to moja przyszłość

Informacja o projekcie Nasza szkoła razem ze Szkołą Podstawową im. im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie,Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Zabawie, Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Akcji III Most w Przybysławicach, Niepubliczną Szkołą Podstawową w Biskupicach Radłowskich, Niepubliczną Szkołą Podstawową w Zdrochcu i Niepubliczną Szkołą Podstawową w Niwce realizuje projekt pt. „Edukacja to […]

Przewiń na górę