Opiekę nad Szkolnym Kołem PCK pełnią:
p. Weronika Mostowy-Kuźniar i p. Andrzej Kosman

PLAN PRACY SK PCK

 • Wyprawka dla żaka
 • Światowy Dzień Walki z Głodem
 • Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Dni Honorowego Krwiodawstwa
 • Wielkanoc z PCK, Czerwonokrzyska Gwiazdka”
 • Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża – Tydzień PCK
 • Dzień Dziecka
 • Światowy Dzień Krwiodawcy.

Czerwony Krzyż to symbol jest miłości
On nie zna granic, lądów ani mórz.
Niech żyje nam Czerwony Krzyż ludzkości
Vive Internationale Croix-Rouge! – bis

Pókiś jest młody i szczęśliwy
I uśmiech śle Ci cały świat,
Nie często myślisz o twym druhu,
O tym, że czuwa wierny brat.

Lecz gdy żywiołów przyjdą klęski
I wojny złe i głód i bój,
Wówczas Ci poda dłoń pomocną
Czerwony Krzyż – przyjaciel Twój!

Irena Prusicka

SIEDEM ZASAD CZERWONEGO KRZYŻA

I. HUMANITARYZM
II. BEZSTRONNOŚĆ
III. NEUTRALNOŚĆ
IV. NIEZALEŻNOŚĆ
V. DOBROWOLNOŚĆ
VI. JEDNOŚĆ
VII. POWSZECHNOŚĆ

Zasady te zostały uchwalone przez XX Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża w Wiedniu.

Odznaka Honorowa PCK IV stopnia dla nauczycieli naszej szkoły

W dniu 21 maja 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbyło się Uroczyste Spotkanie z okazji Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża. W Spotkaniu wzięły udział władze samorządowe, Stowarzyszenia, zasłużeni wolontariusze PCK oraz młodzież czerwonokrzyska. Prezes OR PCK w Tarnowie Pan Jerzy Kornaus podziękował wszystkim wolontariuszom, władzom samorządowym, sponsorom za wspieranie humanitarnej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

Miło mi poinformować, że nauczyciele naszej szkoły zostali odznaczeni Odznaką Honorową PCK IV stopnia:
Pani Weronika Mostowy-Kuźniar oraz Pan Andrzej Kosman opiekunowie Koła PCK w naszej placówce.
Gratuluję naszym nauczycielom tych odznaczeń i życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Jadwiga Bieś
Dyrektor ZSP w Woli Radłowskiej

Odznaczenia Odznaką Honorową PCK IV stopnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Działania, konkursy zorganizowane w naszej szkole w ramach SK PCK

Akcja Wyprawka dla żaka

Wizyta w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie

Tradycyjnie na początku roku szkolnego uczniowie szkoły gromadzą tzw. dary serca, czyli artykuły szkolne dla dzieci uczących się w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie. W każdym roku przedstawiciele naszej szkoły uczestniczą także w uroczystościach Zespołu Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie.

Udział przedstawicieli Projektu w święcie Zespołu Specjalistycznych Szkół Przyszpitalnych

Im więcej kto opuszczony, tym większą miłością służyć mu trzeba

/Św. Brat Albert/

W Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie odbyło się Święto Zespołu Specjalistycznych Szkół Przyszpitalnych.
Na uroczystość zostali zaproszeni: p. Krystyna Latała, zastępca prezydenta miasta Tarnowa, p. Danuta Ciszek, inspektor Wydziału Edukacji, ordynatorzy szpitali, siostry oddziałowe, dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także laureaci konkursów organizowanych przez szkołę.
Wśród gości znaleźli się również: p. Weronika Mostowy-Kuźniar, p. Andrzej Kosman oraz uczennica klasy III gimnazjum Marzena Gałkowska.
Na początku spotkania p. Renata Król Pałucka, dyrektor ZSSP powitała zaproszonych gości oraz zaprezentowała działalność placówki. Następnie głos zabrała p. Krystyna Latała, zastępca prezydenta miasta. W swojej mowie zwróciła uwagę na trud i wielką wartość pracy nauczyciela, a zwłaszcza nauczyciela w szkole szpitalnej.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie Orderów Dobroci, dyplomów i nagród laureatom konkursów. Następnie pani dyrektor złożyła podziękowania Przyjaciołom szkoły za życzliwość i bezinteresowne wspieranie działań tarnowskiej szkoły szpitalnej w ramach akcji „Dzieci zdrowe – dzieciom chorym. Efektem akcji jest między innymi wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej w książki, albumy, a także pozyskanie artykułów szkolnych potrzebnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Takie podziękowania otrzymali p. Weronika Mostowy-Kuźniar i p. Andrzej Kosman. Okazało się, że nasza szkoła jest jedyną placówką spoza Tarnowa, która realizuje to piękne przedsięwzięcie.
Nauczyciele naszego gimnazjum przekazali na ręce pani dyrektor obraz z wizerunkiem bł. Karoliny Kózkówny. Bł. Karolina i Patron Szkoły Szpitalnej Św. Brat Albert to postaci bardzo podobne. Łączy ich proste życie, napełnione duchem miłości do Boga i bliźniego. Wierzymy, że nasza Patronka będzie również dla pracowników szpitala i małych pacjentów wzorem do naśladowania w realizacji swojego powołania. Pani dyrektor zapewniła, że obraz znajdzie godne miejsce w murach tej placówki.
Po przemówieniu zastępcy ordynatora szpitalna goœcie wysłuchali prelekcji o życiu i działalności św. Brata Alberta przygotowanej przez siostrę ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Dopełnieniem prelekcji była prezentacja na temat patrona szkoły pt. „Im więcej kto opuszczony, tym większą miłością służyć mu trzeba. Uroczystość zakończyła się Mszą w. w kaplicy szpitalnej celebrowaną przez ks. Bogumiła Bednarka.
Wręczenie Orderów Dobroci, dyplomów i nagród laureatom konkursów

Wśród wyróżnionych znalazła się nasza uczennica Marzena Gałkowska, która zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literacko Plastycznym Magia Świąt Bożego Narodzenia w kategorii praca literacka.

Akcja Dzień Walki z Głodem

Akcja „Dzień Walki z Głodem” ma na celu pozyskanie funduszy na zakup paczek żywnoœciowych dla rodzin wielodzietnych.
Każdego roku uczniowie włšczajš się w to szlachetne przedsięwzięcie. Także i tym roku zwrócili się z apelem do społecznoœci szkolnej o wsparcie akcji. Puszkę z datkami przekazali do Zarzšdu PCK w Tarnowie.

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie, zdrowie bliskich osób oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

– kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych,
– pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych, oraz sposobów ochrony i dbania o zdrowie,
– inicjowanie i realizowanie działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

Do etapu rejonowego zakwalifikowała się uczennica Anna Bysiek, która zajęła w nim III miejsce. Uczestniczka Olimpiady wykazała się niezbędną wiedzą, oraz przygotowała pod opieką nauczyciela projekt promujący zdrowy styl życia.

2. Termin realizacji Projektu:
Czas rozpoczęcia: 01.12.2014r.
Czas zakończenia: 09.12.2014r.

3. Wstęp
Do udziału w realizacji Projektu zaprosiłam koleżanki i kolegów z mojej klasy, która liczy 18 osób. W szczególności chciałam zapoznać ich z wypiekiem chleba na zakwasie, a w ten sposób zwrócić im uwagę na zdrowe odżywianie. Idea promowania chleba najzdrowszego dla człowieka spotkała się z nadzwyczajnym przyjęciem. Tak żywa reakcja potwierdziła, że problem chleba jest bardzo istotny i bliski większości z nas. Partnerami mojego przedsięwzięcia byli wychowawca p. Andrzej Kosman oraz nauczyciel zajęć artystycznych p. Anna Klich.

4. Opis działań
Wykonanie zakwasu
Składniki zakwasu:
* 10 dag mąki żytniej
* woda

W pierwszej kolejności wykonałam zakwas, który przygotowałam w następujący sposób: w słoiku wymieszałam mąkę żytnią i tyle wody, aby powstało ciasto o konsystencji gęstej śmietany.

Przez kolejnych pięć dni zakwas stał w ciepłym miejscu i codziennie mieszałam zaczyn. Po upływie pięciu dni zakwas był gotowy i przystąpiłam do zarobienia ciasta na chleb mieszany na zakwasie.

SKŁADNIKI CIASTA:
* 50 dag mąki pszennej
* 2 łyżeczki soli
* 30 dag wody
* 8 g drożdży
* 15 dag zakwasu
* 1 łyżeczka cukru


Drożdże i łyżeczkę cukru wymieszałam, aż zrobiły się płynne i odstawiłam do wyrośnięcia. Z podanych składników i zaczynu drożdżowego starannie wyrobiłam ciasto i pozostawiłam w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.

Po upływie około 2 godzin, ciasto zostało przełożone do foremek i odstawione w ciepłe miejsce na kolejną godzinę, żeby pięknie wyrosło. Przed włożeniem do piekarnika posypałam chleb płatkami owsianymi. Piekłam ok. 40 minut w piekarniku nagrzanym do 210°C. Podczas pieczenia 2 razy spryskałam chleb wodą.

Wyrośnięte chleby zostały upieczone w szkolnej kuchni, dzięki temu w całej szkole wspaniale pachniało świeżym chlebem.

STANOWCZE STOP:
NIELEGALNE WSPOMAGANIE!
KTO Z NAS NIE MA, NA CO DZIEŃ, W ŻYWNOŚCI
POLEPSZACZY SZTUCZNYCH WĄTPLIWEJ JAKOŚCI?
ZDROWA ŻYWNOŚĆ I DŁUGI SEN
ZWYCZAJNIE DOBRZE ZORGANIZOWANY DZIEŃ
WARZYWA I OWOCE
TO PRZYJACIELE
PAMIĘTAJCIE!
ŻYJ ZDROWO
BĘDZIE KOLOROWO!

 1. Podsumowanie zrealizowanego Projektu i osiągnięte rezultaty.
  Mam nadzieję, że poprzez takie działania w pewnym stopniu uświadomiłam moim koleżankom i kolegom, jak można zdrowo się odżywiać. Zwróciłam uwagę na chleb, który jest podstawowym pokarmem dla każdego oraz na jego jakość. Wskazałam na niepodważalne wartości chleba wypiekanego zgodnie z tradycją, z żytniej mąki, na zakwasie. Jednym z rezultatów Projektu była również nauka szacunku do chleba oraz motywacja do dzielenia się chlebem z innymi ludźmi.
 2. Ewaluacja – przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i ich analiza.
  Osiąganie zakładanych rezultatów Projektu możliwe było dzięki bieżącej ewaluacji. Pomiar rezultatów był dokonywany w czasie trwania działań oraz po ich zakończeniu. Uczniowie udzielili również odpowiedzi w dwóch ankietach żywienia.

Powyższe ankiety zostały przeze mnie przeanalizowane, a otrzymane odpowiedzi przedstawione w klasie. Wspólnie podaliśmy wnioski do dalszej pracy. Tak zakończyłam to szczególne wydarzenie, ale jestem pewna, że będzie ono trwało nadal w naszym codziennym życiu.
Dziękuję wszystkim za wspólnie zorganizowany Projekt w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Szkolenie w ramach PCK

W budynku ZS w Radłowie zostało zorganizowane szkolenie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. Odbyło się ono w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez p. Wiesławę Pyzik i p. Annę Nasiadkę, które są przedstawicielkami Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie. W szkoleniu uczestniczyły również uczennice naszej szkoły: Anna Bysiek, Oliwia Bator, Joanna Pietras, Izabela Dzik i Kinga Nasiadka, a opiekę nad nimi pełnili p. Alicja Pajdo i p. Andrzej Kosman. Program zajęć przedstawiał się następująco:
1. Uzależnienia: narkotyki, papierosy, alkohol – dlaczego ludzie sięgają do uzależnień?
2. Obejrzenie filmu Pijany kierowca obserwacja zachowania kierowcy w czasie jazdy po spożyciu ilości alkoholu oraz zwrócenie uwagi na skutki takich zachowań,
3. Praca w grupach (burza mózgów) – podanie haseł dotyczących używek,
4. Obejrzenie filmu na temat narkotyków i skutków ich użycia,
5. Rodzaje narkotyków i ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka,
6. Podstawowe zasady, etapy udzielania pomocy, ocena stanu poszkodowanego wezwanie pomocy, nawiązanie kontaktu i udrożnienie dróg oddechowych,

Mamy nadzieję, że poprzez takie szkolenia młodzież potrafi wybrać między dobrem i złem, a przede wszystkim może przyczynić się do uratowania życia drugiego człowieka.

Rozprowadzenie ekologicznych siatek na zakupienie moskitier
Akcja STOP MALARII”

Wolontariusze po raz kolejny zorganizowali akcję Stop malarii. W Zarządzie PCK w Warszawie zamówiliśmy 10 ekologicznych siatek. Zostały one rozprowadzone wśród grona pedagogicznego. Z ich sprzedaży uzyskaliśmy kwotę 70 zł, która przeznaczona została na zakupienie moskitier dla mieszkańców Ugandy.

Kampania – Światowy Dzień Walki z Głodem Akcja: Radni Miasta i Gminy Radłów
oraz społeczność szkolna w walce z głodem

Szlachetne przedsięwzięcie – Światowy Dzień Walki z Głodem prowadzone było wspólnie z Radą Miejską i Miastem Radłów. Wolontariusze wystosowali do wszystkich radnych apel z prośbą o włączenie się 16 października do Kampanii Walki z Głodem PCK. Akcja miała na celu pozyskanie środków finansowych na programy dożywiania Polskiego Czerwonego Krzyża oraz uświadomienie problemów głodu występującego w gminie, mieście czy województwie. Wspólnie zebrano na ten cel 207 zł. Puszkę z datkami przekazaliśmy do Zarządu PCK w Tarnowie.

Kampania: „Przeszczep to nadzieja na BARWNE Życie!

Akcja: „ I Ty możesz zostać honorowym dawcą szpiku i uratować czyje życie

Statystycznie w Polsce ok. 12 tysięcy ludzi zapada co roku na białaczki i inne nowotworowe i nienowotworowe choroby układu krwiotwórczego. Dla wielu z nich jedynš szansš wyleczenia jest allogeniczny przeszczep szpiku od zdrowego dawcy. Społecznoœć szkolna postanowiła promować to przedsięwzięcie. W tym celu realizatorzy Projektu zwrócili się z proœbš do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie o niezbędne materiały.

Kampania: Uśmiechnij się z PCK

Kampanii towarzyszyło motto:„Uśmiech najprostszą, najkrótszą jest droga do szczęścia, do ludzkich serc. świat się piękniejszy otworzy przed Tobą, gdy tylko uśmiechniesz się.”
Celem kampanii było nakłonienie młodzieży do zmiany negatywnych postaw na bardziej optymistyczne nastawienie do życia, otwartości i życzliwości na drugiego człowieka.
Efektem przeprowadzenia powyższego działania były przygotowane przez uczniów plakaty na temat stresu, agresji i asertywności, które zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Akcja: „Godne Dzieciństwo – Wielkanoc z PCK

Członkowie SK PCK postanowili pozytywnie odpowiedzieć na udział w akcji: „Godne Dzieciństwo – Wielkanoc z PCK” organizowanej przez Zarząd PCK. W tym celu uczennice Katarzyna Nasiadka i Weronika Jarosz kwestowały w Hipermarkecie Tesco. Zebrane pieniądze w puszce zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK w Tarnowie.

Akcja: „Przekaż 1% podatku Dziękujemy

Opiekunowie SK PCK otrzymali od Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie dla Powiatu Ziemskiego ulotki zachęcajšce ludzi do przekazania 1% podatku. Członkowie SK PCK roznieœli je wœród społecznoœci szkolnej i lokalnej.

Konkurs: 95 lat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące 95 lat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości wręczono Odznaki Honorowe PCK. Wręczono również nagrody laureatom konkursu plastycznego 95 lat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.
Jednym z wyróżnionych był Sebastian Woźniak uczeń naszej szkoły.

Podaruj kroplę miłości Twoja krew ratuje mi życie”

Przed głównym programem uroczystości 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radłowskiej w budynku szkoły, została przeprowadzona akcja honorowego krwiodawstwa. Patronat nad akcji objęło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie. Zbiórka krwi odbyła się pod hasłem: „Podaruj kroplę miłości – Twoja krew ratuje mi życie w ramach działań Małopolskiego Projektu: „ Mieć wyobraźnię miłosierdzia, realizowanego przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej. W celu zorganizowania akcji wolontariusze rozdali zaproszenia zachęcające do oddania krwi, ludziom spotkanym w Dni Radłowa, a także społeczności lokalnej. Do szlachetnego przedsięwzięcia zgłosiło się 22 osoby, a 17 z nich oddało krew. Rezultatem akcji było zebranie 7,65 litrów krwi, a także promowanie i zachęcanie społeczeństwa do honorowego krwiodawstwa w Polsce. Oddana „kropla” krwi to jeden najcenniejszych darów, to danie drugiemu człowiekowi wiary często traconej w wyniku choroby, to nadzieja na wyleczenie, to dar miłości bliźniego.
Realizatorzy Projektu wyrażają wdzięczność krwiodawcom za okazany gest, który może ocalić konkretne ludzkie istnienie – bo krew to życie.

Akcja: „Jeden z nas”

Światowy Dzień Trędowatych

Akcja: „Miliony wyleczonych pomoc nadal potrzebna”

Na lekcjach wychowawczych uczniowie zostali zapoznani przez nauczycieli z chorobą jaką jest trąd. W najuboższych rejonach świata trąd jest nadal groźny. Wśród świeckich i duchownych osób zaangażowanych w opiekę nad trędowatymi jest wiele polskich misjonarek i misjonarzy. W dniu obchodu światowego Dnia Trędowatych wolontariusze postanowili wesprzeć Fundację Polską Raoula Follereau, która niesie pomoc chorym na trąd.

Akcja: „Pomiar ciśnienia tętniczego

W czasie pikniku rodzinnego jego uczestnicy mieli możliwość dokonania pomiaru ciśnienia tętniczego. Akcję wsparła środowiskowa pielęgniarka p. Agata Ignasiak.

Przewiń na górę