Program „Młody Asyż”

Młodzi, bądźcie twórcami pokoju. Wy jesteście pełnoprawnymi budowniczymi tego wielkiego wspólnego dzieła (…) Idźcie drogami, na które Was wiedzie Wasz zmysł bezinteresowności, radości życia, dzielenia się z innymi.
Jan Paweł II, Orędzie na XII Światowy Dzień Pokoju, Watykan 1978 r.

MŁODY ASYŻ. MŁODZIEŻ NA RZECZ TOLERANCJI I POKOJU program edukacyjny będący integracyjną częścią wieloletniego projektu cyklicznego „Oblicza dialogu” prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Założenia edukacyjne projektu:

* promocja wśród ludzi młodych działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy;
* podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, takich jak: budownictwo sakralne, paralela obrazu stwórcy w różnych religiach, poszukiwanie absolutu, celebracja świąt w różnych kulturach i religiach;
* poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych jako droga do akceptacji odmienności.

Nasz udział w poszczególnych edycjach programu:

Rok szkolny 2016 / 2017
W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”

W IV edycji programu uczniowie Szkoły Podstawowej jak i Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej połączyli swoje siły i wspólnie biorą udział w tym przedsięwzięciu. Wspólnie zatem tworzona jest strona internetowa, która zawiera artykuły, opisy, fotogalerię z przebiegu zadań organizowanych na rzecz programu.
Z publikowanymi informacjami można zapoznać się na stronie: zspwr.obliczadialogu.pl
Koordynatorami projektu są: Anna Bąk, Andrzej Kosman, Karolina Masło, Weronika Mostowy – Kuźniar i Monika Szczupał.

Rok szkolny 2015 / 2016
„Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”

W III edycji programu udział brali zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej jak i Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej. Materiały z realizacji programu są umieszczane na następujących stronach internetowych:
Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum
Koordynatorami projektu byli:
– dla Szkoły Podstawowej: Anna Bąk, Karolina Masło i Monika Szczupał,
– dla Publicznego Gimnazjum: Weronika Mostowy – Kuźniar, Andrzej Kosman i Monika Szczupał.

Rok szkolny 2014 / 2015
„Tradycja i obyczajowość. Celebracja świąt w różnych kulturach i religiach”

W edycji programu na rok szkolny 2014 / 2015 udział wzięli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej. Materiały z realizacji programu zostały umieszczone na stronie internetowej: GIMKAROLINA
Koordynatorami projektu byli: Weronika Mostowy – Kuźniar, Andrzej Kosman i Monika Szczupał.

Przewiń na górę