Sprawozdanie finansowe – BILANS

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej sporządzony na dzień 2022-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radłów.

Sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej.

Sprawozdanie finansowe – BILANS
Przewiń na górę