Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli oraz zainteresowane osoby do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Plastycznym „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”. To już XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Plastycznego.

Organizatorami konkursu są: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej. Honorowy patronat objęli: Biskup Tarnowski – Andrzej Jeż, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak, Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin – ks. Piotr Cebula, Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej – ks. Marcin Baran, Starosta Powiatu Tarnowskiego – Roman Łucarz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Radłów – Zbigniew Mączka. Szczegóły dostępne są w regulaminie.
Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 10 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej, Wola Radłowska 67, 33–133 Wał–Ruda.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 17 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie

Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…
Przewiń na górę